przetarg      ogłoszenia    
   Strona główna PEC Oświęcim
   Pogotowie ciepł.
Zobacz wszystko »

Efektywność energetyczna   
Szczegółowy wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej określa art. 19. Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej:


Poprawie efektywności energetycznej służą następujące rodzaje przedsięwzięć:

 1. izolacja instalacji przemysłowych;
 2. przebudowa lub remont budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi;
 3. modernizacja lub wymiana:
  • oświetlenia,
  • urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych lub w procesach energetycznych lub telekomunikacyjnych lub informatycznych,
  • lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła,
  • modernizacja lub wymiana urządzeń przeznaczonych do użytku domowego,
 4. odzyskiwanie energii, w tym odzyskiwanie energii w procesach przemysłowych;
 5. ograniczenie strat:
  • związanych z poborem energii biernej,
  • sieciowych związanych z przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej lub gazu ziemnego,
  • na transformacji,
  • w sieciach ciepłowniczych,
  • związanych z systemami zasilania urządzeń telekomunikacyjnych lub informatycznych,
 6. stosowanie do ogrzewania lub chłodzenia obiektów, energii wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii, ciepła użytkowego w wysokosprawnej kogeneracji lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716) art. 5 ust. 6c
 • Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 468 i 868)


Zużycie energii cieplnej w roku 2020 wg grup taryfowych:


Grupa taryfowa j.m. A B C D E
Ogółem (za 2020 r.) GJ 236 033,02 16 103,36 87 165,54 7 712,30 11 022,49
Liczba obiektów szt. 1 338 65 366 4 17
Średnie zużycie w grupie taryfowej GJ 176,41 247,74 238,16 1928,08 648,38


Regulamin programu dofinansowań przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej wraz z jego załącznikami (PDF)


Zużycie energii cieplnej w roku 2021 wg grup taryfowych:


Grupa taryfowa j.m. A B B1 C D E
Ogółem (za 2021 r.) GJ 260 366,40 18 202,30 6 816,40 97 615,40 11 817,50 12 910,30
Liczba obiektów szt. 1 328 33 43 358 4 17
Średnie zużycie w grupie taryfowej GJ 196,1 551,6 158,5 272,7 2954,4 759,4Zużycie energii cieplnej w roku 2022 wg grup taryfowych:


Grupa taryfowa j.m. A B B1 C D E
Ogółem (za 2022 r.) GJ 225 740,29 14 860,75 21 517,78 91 821,61 11 550,00 11 233,17
Liczba obiektów szt. 1 350 63 54 396 4 17
Średnie zużycie w grupie taryfowej GJ 167,22 235,88 398,48 231,87 2887,50 660,77Zużycie energii cieplnej w roku 2023 wg grup taryfowych:


Grupa taryfowa j.m. A B B1 C D E
Ogółem (za 2023 r.) GJ 196 074,29 18 778,47 28 725,89 88 867,55 10 052,18 9 431,25
Liczba obiektów szt. 750 15 50 442 4 16
Średnie zużycie w grupie taryfowej GJ 261,43 1251,90 574,52 201,06 2513,05 589,45
POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE PEC
993
Pogoda


Szybkie linki


O firmie

System ciepłowniczy

Pogotowie ciepłownicze

 


Podaj stan licznika

Jak podłączyć się do sieci

Jak podpisać umowę sprzedaży

Kontakt


PEC Oświęcim Sp. z o.o.
32-600 Oświęcim, ul.Zaborska 144
tel.: +48 33 842 22 45
tel. (Dyspozytor Pogotowia Ciepłowniczego): +48 33 84 222 84
fax: +48 33 842 61 43
e-mail: pec@pec-oswiecim.com.pl

Pełne dane kontaktowe i mapa dojazdu »
BIP
© 2011 PEC Oświęcim Projektowanie stron internetowych FHU Jakimowicz czaniec.pl