przetarg      ogłoszenia    
   Strona główna PEC Oświęcim
   Pogotowie ciepł.
Zobacz wszystko »

KOMUNIKAT


Szanowni Państwo,


Mając na uwadze prognozy meteorologiczne – oziębienie, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Oświęcimiu informuje, że od 25.09.2015r. od godz. 10.00 do dnia 28.09.2015r. do godz. 8.00 będzie przeprowadzony ruch próbny na gorąco sieci i urządzeń grzewczych miasta Oświęcim i gminy Oświęcim. W przypadku kiedy Odbiorca nie chce poboru ciepła winien dokonać odcięcia czynnika grzewczego w swoim obiekcie.Rok 2014 był dla Przedsiębiorstwa kolejnym okresem wytężonej pracy i podejmowania kolejnych ważnych i odpowiedzialnych decyzji. Wybudowano nowe przyłącza ciepłownicze, co pozwoliło ograniczyć ilość palenisk domowych, a co za tym idzie zmniejszono emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Przyłącza, o których mowa realizowane były w rejonie ulic Zaborskiej, Kraszewskiego, Klasztornej, Śniadeckiego, Mały Rynek, Więźniów Oświęcimia, Słowackiego, Pod Dębem. Podłączenie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania do miejskiej sieci c.o. jest ogromnym ułatwieniem w porównaniu z bieżącą obsługą kotłów opalanych paliwem stałym, zwłaszcza dla osób w podeszłym wieku.

Latem ubiegłego roku zrealizowano również budowę przyłącza do obiektu Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej przy ul. Fabrycznej.

W 2014 roku zakończyliśmy drugi etap przebudowy sieci ciepłowniczej, przebiegającej przez łąki, od ul. Zaborskiej do ul. Królowej Jadwigi. Zakończenie tego zadania przy współudziale środków unijnych poprawiło parametry techniczne tej sieci, jak i wygląd, i estetykę krajobrazu.


przed wymianą po wymianie

2015 rok i lata następne stawiają przed Przedsiębiorstwem kolejne zadania i cele do realizacji. Podejmujemy działania zmierzające do poprawy efektywności pracy sieci cieplnej i zewnętrznej instalacji odbiorczej, polegające na modernizacji rurociągów i ich izolacji termicznej. Obecnie prace te prowadzone są w budynkach w rejonie ul. Budowlanych. Naszym zamierzeniem jest modernizacja sieci cieplnej i zewnętrznej instalacji odbiorczej w rejonie ul. Grottgera, Chemików, Bema i Kopernika.

W planie zadań na 2015 rok przewidujemy budowę nowych odcinków sieci cieplnej i przyłączy w rejonie ulic Zagrodowej, Zaborskiej, Królowej Jadwigi, Rynku Głównego, Placu Skarbka. Czynimy starania w zakresie budowy sieci cieplnej wzdłuż ulicy Fabrycznej wraz z przejściem siecią do ul. Unii Europejskiej, w związku z mającymi powstać w tym rejonie, w niedalekiej przyszłości, obiektami infrastruktury przemysłowej i handlowej.

Budowa nowych odcinków sieci cieplnych i zewnętrznych instalacji odbiorczych stwarza możliwość podłączenia kolejnych nowych odbiorców ciepła i korzystania z bardziej ekologicznego źródła ciepła.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat sukcesywnie wprowadzamy do stosowania nowoczesne liczniki ciepła z odczytem radiowym. Korzyść z zastosowania tego typu urządzeń sprowadza się głównie do tego, że nasi pracownicy dokonują odczytów w dowolnej chwili i bez angażowania Odbiorcy, co niewątpliwie jest udogodnieniem dla obu stron.

Na rok 2015 zaplanowaliśmy wdrożenie systemu odczytu stacjonarnego za pomocą centrali GPRS. Zdalne odczyty, w zależności od rodzaju urządzeń pomiarowych i zastosowanych modułów komunikacyjnych, umożliwiają odczyt wskazań aktualnych, zapamiętanych na koniec miesiąca, chwilowych parametrów eksploatacyjnych oraz alarmów liczników. Wszystkie te dane zapisane elektronicznie eliminują błąd ludzki przy odczycie liczników, do których bardzo często dostęp jest ograniczony, a przede wszystkim umożliwiają analizę parametrów i optymalizację układu. Zastosowanie tego systemu jest rozwiązaniem bardzo nowatorskim i coraz więcej przedsiębiorstw ciepłowniczych w Polsce wykorzystuje je w swojej praktyce.

Dla osób chcących zmienić rodzaj ogrzewania swojego budynku i mających zamiar przyłączyć się do miejskiej sieci cieplnej posiadamy całościową ofertę. Począwszy od wszelkiej informacji na temat zagadnień przyłączenia obiektu do sieci, kosztów eksploatacji, zgromadzenia niezbędnych dokumentów, aż do wykonania koniecznej dokumentacji projektowej, budowy przyłącza oraz węzła cieplnego. W tym celu zapraszamy do kontaktu osobistego lub telefonicznego z Biurem Obsługi Odbiorcy, który udzieli informacji i wyjaśnień w tej kwestii.

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE PEC
993
  Pogoda Oświęcim
Zobacz wiecej »
Fri, 27 Nov 2015 10:00 am CET
Aktualnie: -1°
Wschód słońca o: 7:13 am
Zachód słońca o: 3:45 pm


  Czy wiesz, że...
Zobacz wszystko »


Szybkie linki


O firmie

System ciepłowniczy

Pogotowie ciepłownicze

 


Podaj stan licznika

Jak podłączyć się do sieci

Jak podpisać umowę sprzedaży

Kontakt


PEC Oświęcim Sp. z o.o.
32-600 Oświęcim, ul.Zaborska 144
tel.: +48 33 842 22 45
fax: +48 33 842 61 43
e-mail: pec@pec-oswiecim.com.pl

Pełne dane kontaktowe i mapa dojazdu »
TUV BIP
© 2011 PEC Oświęcim Projektowanie stron internetowych FHU Jakimowicz czaniec.pl